Vývoj aplikácií a web stránok

Náš tým odborníkov pre Vás vyvinie aplikáciu na mieru presne pre Vaše potreby. Vytvárame rôzne druhy systémov ako intranetové portály, klient-server aplikácie, desktopové aplikácie.

Zameriavame sa prevažne na informačné systémy, špecifické ekonomické a na systémy pre podporu rozhodonutí.

  • Zmapujeme a zanalyzujeme Vaše pracovné vstupy, výstupy a procesy aby sme dokázali navrhnúť systém, ktorý zefektívni Vašu prácu
  • Vytvorený systém integrujeme do Vášho prostredia s možnosťou prepojenia na existujúce systémy (existujúce systémy, banky, účtovníctvo, CRM,… ), alebo migráciou dát do nového systému
  • Zabezpečujeme bezproblémový chod systémov a garantujeme rýchle odstránenie chýb
  • Dodáme komplexnú dokumentáciu
  • Môžeme poskytnúť odborné školenia pre používateľov, administrátorov a manažérov
  • Vyškolíme používateľov, administrátorov a manažérov

Venujeme sa aj tvorbe web stránok, od jednoduchých prezentácií, cez redakčné systémy a eshop-y až po náročné interaktívne webaplikácie s množstvom prístupov.

  • Vytvoríme a implementujeme design a štruktúru s prihliadnutím na moderné technológie a štandardy (AJAX, mobilné zariadenia, WCAG, SEO, …)
  • Používame opensource riešenia, ktoré znižujú náklady na tvorbu a často krát poskytujú vyššiu bezpečnosť
  • Navrhneme optimálne nasadenie na internet. Pri zložitejších systémoch vieme navrhnúť i nainštalovať aj serverovú infraštruktúru