Školstvo

Naša spoločnosť pripravila nový portál www.topskola.sk , ktorý by mal slúžiť najmä pre školy, učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. V stručnosti by sme Vám chceli predstaviť, čo zaujímavé tu nájdete.

Pokúsili sme sa tu zhrnúť všetky potreby škôl v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), audiovizuálnej techniky a v oblasti vzdelávacích portálov. V oblasti počítačov sme sa zamerali na repasovanú techniku. Považujeme totiž jej nákup za najlepšie riešenie pre vyrovnanie pomeru počítač/žiaka v rámci EU, v ktorom Slovensko značne zaostáva. V oblasti audiovizuálnej techniky prinášame niekoľko stoviek produktov (video data projektory, diaprojektory, interaktívne tabule a pod.). Medzi najzaujínavejšie produkty v tejto oblasti patria interaktívne tabule SmartBoard, ktoré sa pomaly stávajú súčasťou edukačného procesu na mnohých školách.

Okrem samotných produktov prinášame množstvo odborných článkov z uvedených oblastí, ktoré Vám ozrejmia fungovanie mnohých noviniek v oblasti výučby.

Zaujímavosťou je predstavenie E-edu portálu, ktorý beží na referenčnej škole 2 roky a je veľmi rýchlo implementovateľný na ktorúkoľvek ďalšiu školu. Prináša nové dimenzie vo vzdelávaní a v správe celej školy. Viac informácií aj s prezentáciou nájdete v časti E-edu portál.

Pripravujeme aj ďalšie sužby, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé. Sú to najmä:

  • Možnosť prefinancovania akejkoľvek techniky prostredníctvom finančnej inštitúcie.
  • Zriadenie bodového systému, pričom každá škola bude mať u nás otvorený účet (za každý nákup budú pripísané škole na účet body a to i za nákup žiaka alebo rodiča). Za tieto body bude možné u nás ďalej nakupovať,
  • Súťaž o najkrajšiu web stránku školy (hodnotiť bude katedra počítačovej grafiky FMFI), pričom prvé tri školy získajú rôzne zaujímavé ceny,
  • Seminár s prezentáciou noviniek v oblasti IKT a audiovizuálnej techniky