Fotovoltaické elektrárne

Od 1.7.2013 zače platiť novelizácia Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie 309/2009. Najväčšia zmena v oblasti fotovoltaických elektrární sa týka výkonu, ktorý je možný realizovať na strechu. Namiesto 100 kW bude od 1.7.2013 povolených 30 kW. Preto je výhodné využiť poslednú možnosť vylepšiť si energetiku na výrobných halách, malých prevádzkach a podobne.

Ponúkame Vám fotovoltaické elektrárne (FTVE) na kľúč. Na základe prvotných vstupných údajov Vám bezplatne predložíme ekonomiku investície, ktorú je možné použiť ako podklad pre banku. Pri tejto forme investície je veľmi náročné „spapierovanie“ FTVE. Na kľúč v našom ponímaní znamená, že jediné, čo musíte urobiť je udeliť nám splnomocnenie na zastupovanie voči ZSE Energia a.s., Západoslovenskej distribučnej a.s., URSO, stavebnému úradu, všetkým dotknutým úradom štátnej správy a samosprávy, colnému úradu a pod. Odovzdáme Vám elektráreň pripojenú do trvalej prevádzky, všetky „papiere“ vybavíme za vás.

Používame polykryštalické, monokryštalické ako aj amorfné technológie. Naša spoločnosť ako jedna z prvých realizovala „ostrovné systémy“ .

Prečo je dobré uvažovať nad vlastnou elektrárňou:

  • Garancia výkupnej ceny elektrickej energie 15 rokov
  • Možnosť zapojiť FTVE v režime vlastnej spotreby
  • Rýchla návratnosť investície, ktorá sa zvyšuje množstvom spotrebovanej elektrickej energie na vlastné účely
  • Zvyšovanie celosvetovej spotreby, odstavenie jadrových elektrární v Nemecku a Švajčiarsku budú tlačiť ceny elektrickej energie nahor
  • Možnosť financovania elektrárne bankou
  • Dobrý pocit z výroby čistej energie