Profil spoločnosti

Spoločnosť TopSoft BSB s.r.o. bola založená v roku 1997. Jej cieľom bolo od začiatku poskytovať kvalitné tovary a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Postupom času sa stávala partnerom spoločností Cisco, IBM, HP, Lenovo, Microsoft a mnohých ďalších. V súčasnosti je spoločnosť v pozícií systémového integrátora, ktorý sa úspešne uplatňuje na lokálnych, ale aj zahraničných trhoch v rámci EU.

Našim klientom ponúkame komplexné riešenia – od návrhu a vybudovania prenosových ciest až po nasadenie dátových, hlasových a iných služieb, podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Spoločnosť TopSoft BSB s.r.o. má značné aktivity v oblasti školstva – spolupracuje s univerzitami, ako aj základnými a strednými školami. Pre základné a stredné školy bol vytvorený samostatný portál www.topskola.sk , ktorý sa snaží riešiť potreby škôl v oblasti IKT.

Od roku 2008 sa časť spoločnosti zameriava na obnoviteľné zdroje energií a to najmä solárnu a vodnú energiu. V rámci spoločnosti vznikla samostatná divízia, ktorá spolu s našimi partnermi rieši návrhy a realizácie FV a vodných elektrární, pripravuje a hodnotí projekty v tejto oblasti.

Hlavnými atribútmi našej spoločnosti sú „Kvalita, Inovácia, Flexibilita, Zodpovednosť a Dôvera“. Sme pripravení okamžite plniť priania našich klientov v čo najvyššej kvalite, čo najrýchlejšie a poskytovať najnovšie technológie s plnou zodpovednosťou za riešenie a so snahou vybudovať dôveru v nás od našich klientov.

Niektoré naše realizácie nájdete v galérii.