Ostrovné systémy

Spoločnosť TopSoft BSB s.r.o. ako jedna z prvých na Slovensku realizovala v oblasti obnoviteľných zdrojov ostrovné systémy. Je to ďalšia možnosť využitia slnečnej energie s využitím jej akumulácie. Ďalšou výhodou, ktorú využívajú hlavne developeri je (na základe implementácie týchto systémov) možnosť získania green certifikátov a tým samozrejme možnosť zabezpečenia výhody pred konkurenciou. V roku 2012 sme realizovali 7 inštalácií ostrovných systémov, na rok 2013 máme nakontrahované ďalšie.