Nový produkt na trhu

V júli naša spoločnosť prináša na slovenský trh nový produkt, určený pre základné a stredné školy. Ide o zariadenie NOVA5000 Izraelskej spoločnosti Fourier systems Ltd. Zariadenie je určené pre široké nasadenie do škôl – jednak pre potrebu jednotlivcov, jednak pre vytvorenie laboratórií prírodovedných predmetov – fyzika, biológia a chémia. Súčasťou zariadenia je široké portfólio snímačov a množstvo edukačného softvéru. Bližšie informácie nájdete v prezentácii.