Elektromobilita

Naša spoločnosť spolu s partnermi zorganizovala 24.10.2012 seminár zameraný na dopravu budúcnosti. Prezentáciu riešenia za TopSoft predniesol Rasťo Borovský. Rozvoju elektromobility bráni najmä absentujúca infraštruktúra. Z tohto dôvodu sme tu predstavili model nabíjačky pre elektromobily navrhnutý na báze technológií Schneider a prepojený s fotovoltaikou. Podľa nášho názoru je toto model, ktorý by mohol byť úspešným v oblasti budovania infraštruktúry nabíjacích staníc.