Laboratory information management system

Cenník laboratórneho informačného manažérskeho systému LIMS Evidence

Platný od 1.1.2011

POPIS: Cena bez DPH
Server pre LIMS Evidence 4 900 Eur
Pracovná stanica LIMS Evidence
  • pracovná stanica
  • čítačka čiarových kódov
  • tlačiareň
2 000 Eur
Systém LIMS server 69 900 Eur
Klientská aplikácia LIMS Evidence 700 Eur
Školenie na systém LIMS Evidence 4 900 Eur
Implementácia v mieste inštalácie 900 Eur/deň

Uložiť ako PDF