Certifikát ISO 9001:2000

V súčasnej dobe si mnohé spoločnosti začínajú uvedomovať dôležitosť spolupráce s firmami, ktoré majú zavedený systém manažérstva kvality (SMK). Predstavuje to pre nich záruku hladkej spolupráce na nimi požadovanej kvalitatívnej úrovni, špeciálne na SMK kladú dôraz zahraničné spoločnosti, ktoré certifikát pre spoluprácu mnohokrát vyžadujú.

V spoločnosti TopSoft sme sa rozhodli zaviesť SMK pre ešte lepšiu kvalitu poskytovaných produktov a služieb našim klientom. Záverečný audit prebehol viac ako symbolicky 30. apríla 2004, teda do spoločnej Európy sme vstupovali ako spoločnosť so zavedeným SMK. Stali sme sa držiteľmi certifikátu pre:

  • Predaj výpočtovej techniky, poskytovanie servisu a technickej podpory v oblasti IT
  • Vývoj a predaj softvéru
  • Návrh a realizácia počítačových sietí

Dúfame, že zavedenie SMK v našej spoločnosti Vás presvedčí o tom, že sme pre Vás dobrým a spoľahlivým partnerom vo svete IKT.

Certifikát

Certifikačné známky