IP telefónia

O IP telefónii hovoríme v prípade, ak sú koncovými zariadeniami telefóny a dátová sieť s IP protokolom je jediným prenosovým médiom. Táto technológia má množstvo výhod, na ktoré poukážeme v ďalšej časti. Prenos hlasu prostredníctvom dátových sietí s protokolom IP je označovaný ako Voice over IP (VoIP). Dátová sieť postavená na báze protokolu TCP/IP je súčasťou takmer každej firmy. Implementácia IP telefónie je preto z hľadiska nákladov na vybudovanie dátovej infraštruktúry jednoduchá, lebo väčšinou už všade existuje.

  • Otvorený systém – je možné do neho integrovať akékoľvek aplikácie, ktoré majú slúžiť na zefektívnenie činností a smerujú k zvýšeniu produktivity práce. Medzi najpoužívanejšie systémy patria tarifikátory, nahrávanie hovorov, integrácia sz MS Exchange alebo Lotus Notes, elektronizácia faxov a pod.
  • Jednoduché zmeny v organizácií užívateľov – sťahovanie zvládne užívateľ bez akejkoľvek pomoci zo strany administrátora
  • Least Cost Routing – táto technológia prináša ušetrenie finančných prostriedkov z hľadiska telefónnych poplatkov – hovor medzi pobočkou v Košiciach a Bratislave je smerovaný najskôr prostredníctvom WAN do Bratislavy a až tu do verejnej siete, čiže je defacto spoplatnený ako miestny hovor.
  • Využitie existujúcej dátovej siete a rýchla implementácia – na zapojenie IP telefónu nie je nutné inštalovať nové porty, PC aj telefón sú zapojené v jednom module. Pridanie novej pobočky znamená iba zapojenie nového IP telefónu do existujúcej dátovej siete.
  • Zjednodušenie správy, efektivita zdrojov – vzhľadom na skutočnosť, že hlas aj dáta používajú spoločnú sieťovú infraštruktúru je správa o to jednoduchšia. Táto technológia zabezpečuje smerovanie hovorov vždy tou „najvoľnejšou“ cestou, čím je zabezpečená vysoká miera efektivity využitia sieťových zdrojov.